Chronimy, konserwujemy, renowujemy

powierzchnie konstrukcji

stalowych I drewnianych.

Oferta

O firmie PPH KER

Główną działalnością firmy jest sprzedaż farb
przemysłowych do metalu, drewna, systemów zabezpieczeń ogniowych i farb dekoracyjnych.

Zatrudnieni doświadczeni, wysokowykwalifikowani specjaliści chętnie służą wiedzą i doradztwem technologicznym.

Więcej

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KER" Tadeusz Ziętek
  ul. Wiklinowa 35, 63-400 Ostrów Wlkp
  Tel.:+48 62 736 10 22, e-mail: ker@post.pl

 2. Celem zbierania danych jest realizacja zleceń i wystawianie faktur.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń godnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.